O nás

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Pavel Pohorský, LL.M. Naše kořeny navazují na společnou advokátní kancelář doc. JUDr. Mgr. Jiřího Herczega, Ph.D. a JUDr. Pavla Pohorského, LL.M. založenou v roce 2016 na vzájemné úctě a kamarádství, jejíž činnost byla předčasně ukončena tragickou smrtí pana doc. JUDr. Mgr. Jiřího Herczega, Ph.D.

Naše advokátní kancelář je menšího typu poskytující právní služby ze všech hlavních oblastí práva s důrazem na osobní přístup ke klientům založený na vzájemné důvěře a otevřenosti.

Vykonáváme tzv. generální praxi a poskytujeme právní služby v podstatě ve všech oblastech práva dle individuálních potřeb našich klientů. Naší specializací je zastupování klientů v trestních řízeních, v občanskoprávních a obchodních sporech, ve sporech pracovněprávních a ze služebního poměru a ve všech řízeních souvisejících s veřejnými zakázkami. Naše kancelář je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. V rámci poskytování právních služeb spolupracujeme i s řadou renomovaných odborníků např. v oblasti bezpečnostních služeb a služeb v oblasti daní a účetnictví. Pan JUDr. Pavel Pohorský, LL.M. má Osvědčení podnikatele umožňující přístup k utajované informaci do stupně tajné.

V zájmu našich klientů zajišťujeme spolupráci s renomovanými notářskými kancelářemi i exekučními úřady a zpracování znaleckých posudků.