Ceník

Za poskytované právní služby naše advokátní kancelář účtuje smluvní časovou odměnu zpravidla ve výši 3 000 – 6 000,- Kč/hodinu dle dohody s klientem a náročnosti poskytovaných právních služeb.

Úvodní konzultace (15-60 minut) je u nás zdarma.

V případě jednorázových právních služeb je možno sjednat též pevnou odměnu za poskytnuté právní služby a není-li uzavřena dohoda o smluvní odměně, účtujeme odměnu dle advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb., vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a hotové výdaje ve skutečně vynaložené výši.

K veškerým účtovaným částkám se připočítává DPH v příslušné zákonné výši.